Dråpeutskillere EFT
CorroClean® dråpeutskillere system EFT-020-2 leveres helt innbyggingsferdig. Dråpeutskilleren produseres i PVC, PP eller PPs og egner seg for tradisjonelle lufttekniske anlegg, for prosessanlegg samt for rensing av luft, for eksempel av kromsyre. EFF-020-2 kan til og med leveres med renspylingsanordning. Levers i tolv størrelser. Bildet nærmest til høyre.

CorroClean® dråpeutskiller produseres også i større spesialutførelser. På bildet lengst til høyre vises utførelse i PP.

 

 

Installasjon av kjøletårn, dråpeutskiller og sylindervarmeveksler ved kommunal søppelforbrenningsanlegg. Røykgassene inneholder korrosive bestanddeler. Bildet i midten viser CorroClean® dråpeutskiller i PP. Til høyre vises en av flere plastvarmevekslere i prosessen. Veksleren har tank av AP.

tilbake til ventilasjonskanaler