Industrirørsystemer

"Industrirørsystemer" for korrosive miljøer hører ofte sammen med "Plasthalvfabrikata" og begge produktgruppene kan være nødvendige for komplette, korrosjons-bestandige anlegg og andre konstruksjoner i plast. Til ulike prosjekter leverer vi rør, rørdeler, manuelle og automatiske ventiler av følgende plastmaterialer:

• PVC-U
• PVC-C
• PE
• PP og PPs
• PVDF
• ECTFE
• GAP

Denne sides bildepresentasjon gir et innblikk i våre muligheter. Kontakt oss for tilbud.