Våre
produkter:


» Halvfabrikata

» Maskinell bearbeidning

» Industrir
ørsystem

» 
Industrivifter


» Ventilasjons-
kanaler/luftrensing


» Varmevekslere

» Øvrige skreddersydde
plastprodukter

» Plasttekniske data

Kontakt oss:
» e-post