Scrubbers

Forurensningen fra en arbeidsprosess er i blant giftig eller på et eller annet vis skadelig for miljø og mennesker. Gasscrubbers renser luftstrømmen ved at vannoppløselig forurensning absorberes i sirkulerende vann - eventuelt med tilsetning av ulike kjemikalier for å øke utskillingsgraden. Scrubberne produseres i ulike plastmaterialer avhengig av korrosjonsangrep og varmebelastning.

 

 

 

tilbake til
ventilasjonskanalerVertikalscrubber produsert av PEH for rensing av luftstrømmer fra ulike syrer som myrsyre, saltsyre og svovelsyre. Nøytralisering med lut.

 

Scrubber for avtrekkskap
CorroClean® DSS produseres for mindre luftstrømninger, opp til 1.500 m3/h, med innebygd dråpeutskiller.
Til bruk for montering til avtrekkskap og kjemibenker. Materialer: PVC, PP og PPs.

På ulike steder innen skoleverket, institusjoner, sykehus, laboratorier og industri arbeider man med kjemikalier som danner damp og som må transporteres vekk fra arbeidsplassen. Våtscrubberens oppgave er å forhindre spredning av forurensninger til det ytre miljøet.