Syretåkeutskillere COLAG
En effektiv våtutskiller i sju standardstørrelser, først og fremst beregnet på å fjerne organiske og uorganiske syrer fra ventilasjonsluft, som suges ut fra syrebad, elektrolyttbad, platterings-/etseprosesser og lignende. Syretåkeutskiller kan også benyttes for fjerning av alkaliske stoffer, halogener og andre vannløselige forurensningsstoffer i luft.
I COLAG utnyttes det såkalte overflateforstørringsprinsippet for å oppnå effektiv kontakt mellom den forurensede luften og rensevæsken.
Plastmateriale er PVC, PP eller PPs.

tilbake til ventilasjonskanaler