Tekniske data

Vi viser nedenfor de opplysninger som er klare på nettet (vv klikk). Snarest mulig kommer vi til å komplettere med ytterligere tekniske data.

Allmenne vilkår for vår informasjon på denne hjemmeside:
Tekniske data på denne kjemmeside, i kataloger og prislister, datablad og andre tekniske informasjoner eller monteringsanvisninger er basert på opplysninger som vi i vårt tilfelle har mottatt fra ulike kilder og videreformidlet som informasjon uten forbindelse med vår side. Bearbeidning og anvendelse av de ulike plastmaterialer må tilpasses hvert enkelt tilfelle. Vi tilråder alltid å gjøre egne forsøk og prøvebearbeidning innen plastmaterialet tas i bruk. Gitte opplysninger innebærer ikke at materialet kan anvendes til formål eller på noe sett som kan krenke andres rettigheter eller patent.

Lenkene nedenfor fører till PDF-dokumenter. For å åpne disse kreves gratisprogrammet Acrobat Reader.
Programmet kan lastes ned på www.adobe.com

Kjemikaliebestandighet for:
Termo- og herdeplaster i sammendrag
PVC-U / PVC-C / PE / PP / PPs / PVDF
PMMA-akrylplast
PC polykarbonat

Allemenne egenskaper for:
PVC-U / PVC-C
ABS / Polyolefiner: PE och PP / PVDF
ECTFE / PTFE / PFA / FEP

Identifisering av plastmaterial
Fysikaliske egenskaper hos termoplaster
Sammenligningsdata for ulike termoplaster
Fysikalske egenskaper hos herdeplaster – plater
Fysikalske egenskaper hos herdeplaster – rør, ekstruderte
Fysikalske egenskaper hos herdeplaster – rør og bolt, støpte
Retningslinjer for skjærende bearbeidning termoplaster
Teoretiske vekter for noen viktige termoplaster – plater
Teoretiske vekter for noen viktige termoplaster – rundstenger