Varmevekslere CorroHeat®

Industrier med konsentrasjon av korrosiv luft, har høye energikostnader som følge av krav om stor luftomsetning. Høye energikostnader tvinger oss til å spare og gjenvinne energien.

CorroHeat® varmevekslere produseres i utførelsene:
- luft/væske
- væske/væske
- gass/gass eller gass/luft

Benyttelsesområder for CorroHeat® varmevekslere er f. eks.
- varmegjenvinning fra gass eller væske
- temperering av gass eller væske
- røykgasskondensering

Varmevekslerne er først og fremst beregnet for miljøer med forurenset, etsende, korrosiv luft/gass eller korrosive væsker. Alle deler i CorroHeat® varmevekslere blir derfor produsert i plastmaterialer, slik som PE, PEX, PP, PVDF og PVC med tanker i AP. Vekslerne produseres i flere utførelser, størrelser og materiale, avhengig av luftstrøm, medie og temperatur. Automatisk renspyling / rensing kan leveres som tilbehør.

CorroHeat® varmevekslere produseres som rørvarmeveksler og som platevarmeveksler med direkte veksling mellom innsugings- og utblåsningsluft. CorroHeat® varmevekslere benyttes f. eks. innen overflate-, cellulose-, kjemi-, legemiddel-, og elektronikkindustrien.

Nedenfor kan du laste ned et forespørselskjema i pdf-format for plastvarmevekslere, som du kan skrive ut og sende eller faxa til oss for å få tilbud:

Forespørsel underlag - plastvarmeveksler

CorroHeat CWX-plastvarmevekslerbrosjyre

 
CorroHeat® sylinder varmeveksler type CWX under produksjon, for montering i AP tank. Rør av PEX.

Leveringsklare CorroHeat® sylinder varmevekslere type CWX med AP tanker. I forgrunnen en CorroClean® dråpeutskiller av PP.
I et metallstøperi anvendes CWX varmeveksler for å ta hånd om overskuddsvarmen. Plastvarmeveksleren er mindre følsom overfor tilsmussing / belegg, hvilket gjør den særskilt egnet i forurensede miljøer som støperier og lakkeringsverksteder. Bildet viser montering av CWX sylinder varmeveksler på støperiets tak.