Teknisk informasjon

Generelle vilkår for informasjonen på denne hjemmeside:

Tekniske data på denne hjemmeside, i kataloger, tabeller, datablad og andre tekniske informasjoner er basert på opplysninger vi har mottat fra ulike kilder og de videre formidles uten at vi kan garantere for innholdet. Bearbeiding og bruk av de ulike plastmaterialene må tilpasses til hvert enkelt bruksområde.

Vi anbefaller alltid brukerne å forta egne forsøk innen plastmaterialet taes i bruk. Gitte opplysninger innebærer ikke att materialet kan brukes til produkter eller på et sett som kan krenke annens rettigheter eller patenter.  

Lenkene nedenfor leder til s.k. PDF-dokument. For å åpne disse kreves gratisprogrammet Acrobat Reader. Programmet finns å hente på www.adobe.com