Varmeveksler CorroHeat® CWX

Industrier med korrosiv luft har høye energikostnader som en konsekvens av krav på stor luftgjennomstrømming. Høye energikostnader tvinger oss å spare og resirkulere energien.

CorroHeat® varmevekslere produseres i typene

  - gass-luft/væske 

  - væske/væske 

Bruksområdene for CorroHeat® varmeveksler er f eks

 - varmegjenvinning av gass eller væsker
 - temperering av gass eller væsker
 - røkgasskondensering

Varmevekslerne er tilpasset for miljøer med forurenset, rettende, korrosiv luft/gass eller korrosive væsker. CorroHeat®-vekslerne har derfor alla deler produsert i korrosionsbestandig plastmateriale, såsom PE, PP og PVC med kapsler av EPDM alt. GAP.
Vekslerne produseres i flere typer, størrelser og materiale avhengig av sirkulasjon, media og temperatur. Automatisk spyling kan leveres som tilbehør.

CorroHeat® CWX produseres som rørvarmeveksler.

CorroHeat® varmeveksler brukes f eks innom overflatebehandlings-, cellulose-, kemi-, legemiddel- og elektronikindustrien samt ved kondensering av røkgasser.

Bild nr 2: Produksjon av CWX sylindervarmeveksler ved fabrikken i Valdemarsvik. Bruksområde: i et metallstøperi for å ta hand om overskuddsvarmen. Produktets plastmateriale er mindre følsom for igentetting, hvilket gjør CWX-veksleren særskilt passende i forurensede miljøer, f eks. støperier og lakkeringsverksteder.