CorroClean® Dråpeavskiller

CorroClean® Dråpeavskiller system EFT-020-2 levereres helt innbyggningsferdige . Dråpeavskilleren produseres av PVC eller PP og er beregnet for vanlige lufttekniske anlegg, for processanlegg samt for rensing av luft f ex fra kromsyre. EFT-020-2 kan også leveres med renspyleanlegg. Finnes i tolv størrelser.

CorroClean® Dråpavskillere produseres også i spesialutførelse, se nederste bilde, med utførelse  i fluorplasten PVDF. Dråpeavskilleren benyttes i  overflatebehandlingsanlegg for krombad.