Mål tilpassede produkter og anlegg

Produksjon og montering etter tegning utføres i alle termoplaster og glasfiberarmert polyester/ vinylester.
Eksempel er behållere, apparaturer og anleggninger innom overflate behandlingsindustri, elektronisk og kjemisk industri.
Termoplaster t ex PVC, PP, PE, PVDF eller ECTFE.

Målbestillte kåper, behållere, rør og konstruksjoner tillvirkes av GAP, glasfiberarmert polyesterl/vinyl- ester.

Montering utføres såvel av vårt standardprogram innom Luft- og Energiteknikk som av annet utstyr av termoplast og herdeplast innom andre industrisektorer.