Vertikalscrubbers

Forurensninger fra en arbeidsprosess er noen ganger  giftige eller på annet sett skadlige for miljø og mennesker.
Gasscrubber renser luftstrømmen ved at  vannløslige forurensninger absorberes i sirkulerende vann - eventuellt med tillsats av ulike kjemikalier for å øke avskillningsgraden. Scrubberne produseres i ulike plastmateriale med hensyn til korrosjonsangrep og varmebelastning.

Bilde: Vertikalscrubber produsert i  PEH for rensing av luftstrømmen fra ulike syrer som maursyre, saltsyre og svovelsyre. Nøytralisering med lut.