CorroClean® DSS

CorroClean® DSS produseres for mindre luftstrømmer, opp til 1.500 m3/h, med innebygd dråpeavskiller. Ment for tilslutning til røykeskap og kemibenker. Materiall: PVC eller PP.
På mange steder innom skoler, institusjoner, sykehus, laboratorier og industri jobber man med kemikalier, som krever utsugning av gass fra arbeidsplassen. Våtscrubberns oppgift er å forhindre spredning av forurensningene til det yttre miljøet.